Вредни ли са UV лампите за гел лак?

Тъй като темата за вредите от UV лампите и връзката им с гел лака доста нашумя, решихме, че е време да направим проучване и да споделим наученото с вас.

Вредите от UV

Всеизвестен и доказан факт са вредите от UV лъчите. Съществуват множество проучвания по темата и те доказват, че слънчевата радиация е вредна за кожата. По тази причина съществуват и много възможности за предпазване и превенция. По-малко излагане на слънце, предпазване със защитни кремове с фактор 30/50/100 SPF и други.

UV/ LED лампите

До колко вредни са лампите за полимеризация на гел лак?

Според проведеното проучване от професор Людмил Александров на база, на което се изписаха множество статии и темата обиколи национален ефир, светлината от UV/LED лампите влияе на клитките в кожата и е възможно да повишава риска от развитие на кожни проблеми и рак.

Нашият екип се запозна подробно с проучването и установи следното:


* вероятност за повишаване на риска на развитие на кожни проблеми и рак (както в самото проучване казват – необходимо е да се проведе много по мащабно и във времето, за да се заяви, че има риск)

* в проучването са излагани in vitro клетки в контролирана среда на uv светлина от лампи за гел лак за по 20 минути по 2-3 пъти дневно, което води увреждане/мутации на 20-30% от клетките

– реално при посещение в салон и извършване на процедурата маникюр с гел лак, всяка клиентка е подложена на светлината в UV лампа от 4 до 6 минути за всяка ръка, като до следващото посещение минават между 2 и 4 седмици. (И тук се появява нашият въпрос: Не трябва ли проучването да се провежда според честотата и интензитета на излагане, като при реална услуга?)

– Заключенията от проучването са (Цитат):

Важно е също да се отбележи, че резултатите, съобщени в това проучване, се основават на in vitro модели на клетъчни линии, които, както и всички модели системи, няма да емулират перфектно на специфична за мястото мутагенеза при хора. Има най-малко три важни ограничения на използваните експериментални системи. Първо, всички клетъчни линии ще липсват корнифицирания слой на кожата епидермис, който може да повлияе на действителната мутагенеза поради UVA радиация. Второ, in vitro системите могат да акумулират нефизиологични фонови мутации, които ще бъдат различни от фоновите мутации, открити в нормалната човешка кожа. Трето, натрупването на мутации в клетъчните линии не дава пряка информация за карциногенезата на кожата в човешките популации.

Въпреки че този доклад показва, че радиацията от UV-лакови сушилни е цитотоксична, генотоксична и мутагенна, тя не дава директни доказателства за повишен риск от рак при хората. Предишни проучвания показват, че увеличаването на мутагенезата вероятно ще доведе до повишаване на риска от рак75,76,77,78. Освен това няколко анекдотични случая показват, че ракът на ръката вероятно се дължи на радиация от UV-лакови сушилни при млади жени 32,34. Взети заедно, нашите експериментални резултати и предходните доказателства категорично предполагат, че радиацията, излъчвана от UV-лакови сушилни може да причини рак на ръката и че UV-лакови сушилни, подобни на солабилните легла79, може да повиши риска от ранно начало на рак на кожата80. Въпреки това, бъдещи широкомащабни епидемиологични изследвания са оправдани за точно количествено определяне на риска от рак на кожата на ръката при хора, които редовно използват UV-лакови сушилни. Вероятно тези проучвания ще отнемат поне десетилетие, за да бъдат завършени и впоследствие да бъдат информирани широката общественост.

В заключение искаме да отбележим, че рискове винаги има от кожни/дихателни алергечни реакции, към много от козметичните продукти (не само в сферата на маникюра) и всяка дама трябва сама да прецени за себе си, какви могат да са тези рискове и до колко желае да ги поеме.

Тук е много важно да отбележим, че дори елементарното дневно излагане на слънце също повишава тези рискове!

Специалистите по дерматология съветват да се използват защитни средства при излагане на слънце и под UV/LED лампи за гел лак. Препоръките са нанасяне на защитен крем с фактор 50 SPF и нагоре или използването на ръкавици по време на процедурата.

ув лампи

Има ли алтернативи на гел лака

Има ли алтернативи на гел лака и какви са те?

Има разбира се!

Стария познат обикновен лак е вариант, като заместител на гел лака макар и в пъти по-нетраен. Но съчетан с един апаратен маникюр може да бъде достоен заместител за всеки, който желае да избегне повишаване на рисковете от кожни заболявания. Трябва да се има в предвид факта, че обикновения лак се отстранява с лакочистител, който най-често е ацетонов. Ацетона също вреди на кожата и ноктите. Те стават по-слаби, чупещи се и силно дехидратирани.

Добре познатият ни акрил също би бил различен заместител, както и наскоро нашумелите Дипинг системи. Тук трябва да отбележим обаче силната миризма при работата с акрил, както и изпаренията, които се вдишват. Не са рядкост алергични реакции, както кожни, така и дихателни.

Какво да избера

Всеки сам трябва да прецени на база личното си здравословно състояние какво ще предпочете. Важно е да вземете под внимание имате ли склонности към алергии или кожни раздразнения, слънчева алергия или други подобни.

Красивият маникюр е чистият и добре поддържан, като оцветяването на ноктите в никакъв случай не е задължително!

Апаратният/комбиниран маникюр сам по себе си дава изключително добри резултати за кожата около ноктите, а като добавим и едни стилно оформени нокти, ръцете ви винаги ще бъдат забелязвани.

***Надяваме се, че нашето проучване на темата за UV лампите ви дава повече обективна яснота за всички възможности и рискове. Бъдете здрави и се пазете!